Strona Główna Strona Główna
WKU w CZĘSTOCHOWIE
 

          

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie  
   

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie jest terenowym organem administracji wojskowej. Nasze zadania realizujemy na terenie miasta Częstochowy oraz czterech powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, który podporządkowany jest Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego.

 

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»

  

  Ogłoszenia:
 

NABÓR DO OŚRODKA SZKOLENIA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW W LUBLIŃCU

Informujemy, że zgodnie z Decyzjami Nr 70/MON oraz 72/MON Ministra Obrony Narodowej 2016 r. prowadzony jest nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych. Więcej informacji można uzyskać w zakładce – SZKOLNICTWO -  Nabór do Ośrodka Szkolenia w JWK.

 


 

DODATKOWY NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW Z PRZEZNACZENIE DLA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Informujemy, że została wydana decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 183/MON z dnia 01.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenia wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Więcej informacji można uzyskać w zakładce – OBRONA TERYTORIALNA.

 


 

NABOR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na potrzeby III turnus 2016 r, (okres szkolenia: 06.09 - 23.12.2016 r.). W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, ul. Legionów 20, tel. 261-101-634, 261-101-632.     

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»» 


   Aktualności:

2016-06-16                         Konferencja nt. "Przybliżenie koncepcji Wojsk Obrony Terytorialnej  oraz zasady współpracy resortu Obrony Narodowej z organizacjami  pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi"
2016-06-13 Mistrzostwa WSzW Katowice w biegach przełajowych
2016-06-13 Przekazanie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w  Częstochowie
2016-06-08 Uczczenie 1050 Rocznicy Chrztu Polski
2016-06-06 XX-lecie Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»

  
   Ważne informacje:
  

 Osoby cywilne: w każdy poniedziałek 14.30 - 16:30
 Żołnierzy służby czynnej oraz pracowników wojska - w każdy dzień pracy.
 

      • W związku z reorganizacją administracji wojskowej informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dn. 04 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 41 poz. 242 z 2010 r.) z dniem 01 stycznia 2011 r. obowiązki rozformowanego WKU w Lublińcu przejęła w całości Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie, obejmując tym samym swoim zasięgiem terytorialnym miasto Lubliniec wraz z dwoma powiatami, tj. kłobuckim oraz lublinieckim.

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»

EKSPERCI DO SPRAW ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

>> KLIKNIJ <<

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»» 

   Czas Ochotników

  

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»Dane teleadresowe

JS2028
JS2028

 

Godziny otwarcia:                                     Adres:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00                    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
Wtorek: 7:30 - 15:30                          ul. Legionów 20
Środa: 7:30 - 15:30                            42 - 213 Częstochowa
Czwartek: 7:30 - 15:30  
Piątek: 7:30 - 15:30  
   
Telefony:  
Punkt Obsługi Interesantów: 261 101 608  

Służba Dyżurna: 261 101 608

 
Wydział Rekrutacji: 261 101 634 lub 632  
Rzecznik Prasowy: 261 101 610  
Komendant WKU:  261 101 600
                       
 
FAX: 261-101-606  
Email: wkuczestochowa@wp.mil.pl
Koordynator ds. pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników
wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska:
p. Małgorzata DYJAK
tel: 261 101 602

 


Odwiedziło nas: Liczniki internautów

Ostatnia aktualizacja 17.06.2016 r.

Administrator: Łukasz BELKA, Tomasz MACIEJEWSKI

stat4u