Strona Główna Strona Główna
WKU w CZĘSTOCHOWIE
 

 Witaj na stronach WKU w Częstochowie!

 

Limity miejsc w uczelniach wojskowych W dniu 16 marca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2016/2017 ( Dz.U. z 2016 poz. 349).

Proces rekrutacji na studia wojskowe będzie trwał do 31 marca 2016 r.

 

Informacje dotyczące rekrutacji do uczelni wojskowych:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
ul. Legionów 20, pok. 210
tel. 261 101 634; 261 101 632

   


WAKUJĄCE STANOWISKA W 4 WOJSKOWYM ODDZIALE GOSPODARCZYM W GLIWICACH!
ZAINTERESOWANYCH ZAWODOWĄ SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYKAZEM STANOWISK.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką "Przeszkolenie kursowe kadry rezerwy" oraz limitem kursów oficerskich i podoficerskich przydzielonym Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Częstochowie na 2016 r. 


ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NOWEGO PORTALU:

OBYWATEL.GOV.PL
informacje i usługi przjazne obywatelom

OBYWATEL.GOV.PL/SŁUŻBA WOJSKOWA


 Czas Ochotników


EKSPERCI DO SPRAW ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

>> KLIKNIJ <<


 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, który podporządkowany jest Sztabowi Generalnemu Wojska PolskiegoOGŁOSZENIE:

  • INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ PRZYJMUJE:
    • Osoby cywilne – w każdy poniedziałek w godzinach od 12:30 do 16.30 (za wyjątkiem gdy jest to dzień wolny od pracy)
    • Żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy

Termin przyjęć przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień należy uprzednio uzgodnić z kancelarią Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie.

 

 


KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE W 2015 r.

Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy w 2015 r. kierowani będą żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy (tylko korpus osobowy duszpasterstwa), które ochotniczo zgłoszą się do odbycia ćwiczeń wojskowych.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE
- PRZESZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY -

INFORMACJA O REORGANIZACJI ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ

 

 W związku z reorganizacją administracji wojskowej informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dn. 04 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

(Dz. U. 41 poz. 242 z 2010 r.) z dniem 01 stycznia 2011 r. obowiązki rozformowanego WKU w Lublińcu przejęła w całości Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie, obejmując tym samym swoim zasięgiem terytorialnym miasto Lubliniec wraz z dwoma powiatami, tj. kłobuckim oraz lublinieckim.


KOMENDA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie jest terenowym organem administracji wojskowej. Nasze zadania realizujemy na terenie miasta Częstochowy oraz czterech powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

 

 

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu:

"podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegółowych".

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji elektronicznej powinna zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi
  • adres (ulicę i numer domu, kod pocztowy, miejscowość) tej osoby,
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.


Dane teleadresowe

JS2028

JS2028

Godziny otwarcia: Adres:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
Wtorek: 7:30 - 15:30 ul. Legionów 20
Środa: 7:30 - 15:30 42 - 213 Częstochowa
Czwartek: 7:30 - 15:30  
Piątek: 7:30 - 15:30  
   
Telefony:  
Punkt Obsługi Interesantów: 261-101-608
                                         
 
Komendant WKU:  261 101 600
                       
 
FAX: 261-101-606  
Email: wkuczestochowa@wp.mil.pl  

 


Koordynator ds. pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników
wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska:
p. Małgorzata DYJAK
tel: 261 101 602

 

 

 

Odwiedziło nas: Liczniki internautów

Ostatnia aktualizacja 25.04.2016 r.

Administrator: Łukasz BELKA, Tomasz MACIEJEWSKI

stat4u