Strona Główna Strona Główna
WKU w CZĘSTOCHOWIE
 

          

Witamy na oficjalnej stronie internetowej 
 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie  
   

 

 

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie jest terenowym organem administracji wojskowej. Nasze zadania realizujemy na terenie miasta Częstochowy oraz czterech powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, który podporządkowany jest Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego.

 

 

 

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»

  

  Ogłoszenia:
 

NABÓR DO OŚRODKA SZKOLENIA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW W LUBLIŃCU

Informujemy, że zgodnie z Decyzjami Nr 70/MON oraz 72/MON Ministra Obrony Narodowej 2016 r. prowadzony jest nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych. Więcej informacji można uzyskać w zakładce – SZKOLNICTWO -  Nabór do Ośrodka Szkolenia w JWK.


 

WOJSKOWA OBRONA TERYTORIALNA

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie. Więcej informacji w zakładce Obrona Terytorialna.

 

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»» 


   Aktualności:

2016-08-15 Uroczystość Apelu Jasnogórskiego w Dniu Święta Wojska Polskiego
2016-08-14 XXV Jubileuszowa Piesza Wojskowa Pielgrzymka na Jasną Górę
2016-08-03 72 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego
2016-07-11 Ogólnopolskie Dni NATO - Katowice razem z NATO
2016-07-05 Dni otwartych koszar w 25 batalionie dowodzenia oraz 25 batalionie logistycznym w Tomaszowie Mazowieckim
2016-06-23 Ćwiczenia PPOŻ
2016-06-16 Konferencja nt. "Przybliżenie koncepcji Wojsk Obrony Terytorialnej  oraz zasady współpracy resortu Obrony Narodowej z organizacjami  pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi"
 

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»

  
   Ważne informacje:
  

 Osoby cywilne: w każdy poniedziałek 14.30 - 16:30
 Żołnierzy służby czynnej oraz pracowników wojska - w każdy dzień pracy.
 

      • W związku z reorganizacją administracji wojskowej informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dn. 04 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 41 poz. 242 z 2010 r.) z dniem 01 stycznia 2011 r. obowiązki rozformowanego WKU w Lublińcu przejęła w całości Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie, obejmując tym samym swoim zasięgiem terytorialnym miasto Lubliniec wraz z dwoma powiatami, tj. kłobuckim oraz lublinieckim.

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»

  

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»Dane teleadresowe

JS2028
JS2028

 

Godziny otwarcia:                                     Adres:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00                    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
Wtorek: 7:30 - 15:30                          ul. Legionów 20
Środa: 7:30 - 15:30                            42 - 213 Częstochowa
Czwartek: 7:30 - 15:30  
Piątek: 7:30 - 15:30  
   
Telefony:  
Punkt Obsługi Interesantów: 261 101 608  

Służba Dyżurna: 261 101 608

 
Wydział Rekrutacji: 261 101 634 lub 632  
Rzecznik Prasowy: 261 101 610  
Komendant WKU:  261 101 600
                       
 
FAX: 261-101-606  
Email: wkuczestochowa@wp.mil.pl
Koordynator ds. pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników
wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska:
p. Małgorzata DYJAK
tel: 261 101 602

 


Odwiedziło nas: Liczniki internautów

Ostatnia aktualizacja 03.08.2016 r.

Administrator: Łukasz BELKA, Tomasz MACIEJEWSKI