Strona Główna Strona Główna
> Psychologiczny Punkt Konsultacyjny
 

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY

Informujemy, iż celem zwiększenia dostępności opieki psychologicznej i rozpowszechniania działalności psychologicznej, realizowanej w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym (PPK) Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Częstochowie w 2014 roku weterani, uczestnicy misji poza granicami kraju, żołnierze zawodowi, pracownicy cywilni wojska, emerytowani żołnierze i emerytowani pracownicy cywilni wojska oraz członkowie ich rodzin będą mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, konsultacji, poradnictwa, psychoedukacji i terapii w godzinach pracy Pracowni Psychologicznej w Częstochowie: od poniedziałku do piątku – 8.00 – 15.00, po uprzednim umówieniu się telefonicznym bądź osobistym z psychologiem.

POMOC PSYCHOLOGICZNA UDZIELANA W PSYCHOLOGICZNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM JEST BEZPŁATNA!

Podstawa prawna:

  • Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 444/MON z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON z 2009 r., Nr 29. poz. 270)
  • Zasady organizacji i funkcjonowania profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2010r. 
  • Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 12 marca 2012r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi – żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 2012 r. poz. 291).