Strona Główna Strona Główna
> Kierowanie na badania
 

Kierowanie do wojskowej pracowni psychologicznej.

Wojskowe pracownie psychologiczne są właściwe do:
1. wydawania orzeczeń psychologicznych w zakresie braku przeciwwskazań do odbywania czynnej służby wojskowej na stanowiskach, funkcjach wymagających szczególnych predyspozycji w stosunku do osób powoływanych;
2. wydawania orzeczeń psychologicznych w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej w stosunku do osób, które zgłosiły chęć jej pełnienia.

Struktura organizacyjna wojskowych pracowni psychologicznych obejmuje:
Wojskowe Pracownie Psychologiczne (szczebel terenowy), Regionalne Wojskowe Pracownie Psychologiczne
i Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie kieruje do: Wojskowej Pracowni Psychologicznej
w Częstochowie osoby z powiatów:

  • częstochowskiego,
  • myszkowskiego,
  • kłobuckiego,
  • lublinieckiego
  • miasta Częstochowa. 

Odwołanie od orzeczenia składa się poprzez:
Wojskową Pracownię Psychologiczną w Częstochowie do

Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie
ul. Koletek 10,
30-901 Kraków.