Strona Główna Strona Główna
> Porozumienia
 

19 stycznia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień o współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie reprezentowanej przez ppłk. Adriana KLIMKA z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach reprezentowanym przez mgr. Jacka KWIATKOWSKIEGO.

Porozumienie o współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie z ZDZ Katowice – LO im. W. Szymborskiej w Częstochowie

 


 

W dniu 5 grudnia 2017 r. w sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień o współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie reprezentowanej przez ppłk. Adriana KLIMKA z Zespołem Szkół Technicznych w Częstochowie reprezentowanym przez mgr. Rafała PIOTROWSKIEGO oraz z Zespołem Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie reprezentowanym przez mgr. Mariusza ZAWADĘ.

 

 

W dniu 10.11.2017 r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie, reprezentowaną przez ppłk Adriana KLIMKA, a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie reprezentowanym przez Dyrektora - mgr Stanisława DZWONNIKA.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE
Z ZESPOŁEM SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. S. ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE


W dniu 12.04.2017 r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie reprezentowaną przez ppłk Adriana KLIMKA, a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu reprezentowaną przez Dziekan Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach dr Nataszę STARIK.

 


W dniu 18 marca 2014 r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie, reprezentowaną przez mjr Andrzeja KOWALSKIEGO i Zespołem Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie reprezentowanym przez mgr inż. Tomasza DOBOSZA.  

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE
  Z ZESPOŁEM SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. K. PUŁASKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

ANEKS DO POROZUMIENIA O WSPÓŁRACY
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE
  Z ZESPOŁEM SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. K. PUŁASKIEGO W CZĘSTOCHOWIE


W dniu 01.10.2013 r. w Lublińcu miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie, reprezentowaną przez
ppłk dypl. Krzysztofa TARAPACZA i Zespołem Szkół Nr 1 w Lublińcu, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Jadwigę STRONIEWSKĄ. 

Porozumienie zostało zawarte w obecności Starosty Lublinieckiego p. Joachima SMYŁY, reprezentującego organ prowadzący Szkoły.POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE
Z ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 1 W LUBLIŃCU

ANEKS DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE

Z ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 1 W LUBLIŃCU
 


W dniu 14.10.2013 r. w Myszkowie miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie, reprezentowaną przez mjr Andrzeja KOWALSKIEGO i Zespołem Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Eugeniusza BUGAJA.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE
Z ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 1 W MYSZKOWIE

ANEKS DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE

Z ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 1 W MYSZKOWIEW dniu 06.03.2015 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Częstochowie miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie oraz Stowarzyszeniem Korpusu Kadetów w Częstochowie. Podpisy pod porozumineim złożyli Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie ppłk dypl. Krzysztof TARAPACZ oraz Komendant Stowarzyszenia Korpusu Kadetów w Częstochowie Krzysztof CIUPIS.


POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE
ZE STOWARZYSZENIEM KORPUSU KADETÓW W CZĘSTOCHOWIE

ANEKS DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE

ZE STOWARZYSZENIEM KORPUSU KADETÓW W CZESTOCHOWIE