Strona Główna Strona Główna
> Akademie wojskowe
 

Akademie wojskowe

 


Dla kogo:  Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich (posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się
o przyjęcie na studia w szkołach wyższych), pragnących zdobyć wykształcenie wyższe oraz chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą
w jednostkach Wojska Polskiego, zdobywając ciekawy zawód - oficera WP.

Cel studiów: 
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy
w charakterze kierownika (dowódcy) zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, jak również przygotowanie do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej do szczebla plutonu. Gwarantują słuchaczom zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych
w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).


WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE I AKADEMIE WOJSKOWE

 

1.    INFORMACJE OGÓLNE

Podstawa prawna:
O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tj.:


•     niekarana sądownie;
•     posiadająca obywatelstwo polskie;
•     zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
•     wiek co najmniej osiemnaście lat;
•     wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.


2.    WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 


WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA STUDIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

-po ukazaniu się aktów prawnych-
WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W RAMACH LIMITU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
-po ukazaniu się aktów prawnych-3.    LIMITY MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE LIMITÓW MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH

-po ukazaniu się aktów prawnych-4.    TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW


•    do 31 marca 2019 r. na studia wojskowe;
•    do 15 maja 2019 r. na studia medyczne.


5. AKTUALNOŚCI

- STUDIA MEDYCZNE 2019/2020

UCHWAŁA Nr 24/IV/2018 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów w pierwszym etapie kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku akademickim 2019/2020

_______________________________________________________

REJESTRACJA NA STUDIA WOJSKOWO-MEDYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 ZOSTANIE URUCHOMIONA 4 STYCZNIA 2019 ROKU.
_______________________________________________________

REJESTRACJA NA STUDIA WOJSKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 ZOSTANIE URUCHOMIONA 4 STYCZNIA 2019 ROKU.
_______________________________________________________

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, m. in. terminy składania wniosków o przyjęcie, warunki i tryb przyjęć, rodzaje składanych dokumentów oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych - dostępne są na stronach internetowych poszczególnych akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.