Strona Główna Strona Główna
> Wyższe szkoły oficerskie
 

WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE

 


Dla kogo:  Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich (posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się
o przyjęcie na studia w szkołach wyższych), pragnących zdobyć wykształcenie wyższe oraz chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą
w jednostkach Wojska Polskiego, zdobywając ciekawy zawód - oficera WP.

Cel studiów: 
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy
w charakterze kierownika (dowódcy) zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, jak również przygotowanie do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej do szczebla plutonu. Gwarantują słuchaczom zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych
w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).


WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE I AKADEMIE WOJSKOWE

 


Wojskowa Akademia Techniczna
im Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 2
http://www.wat.edu.pl/
Wojskowa Akademia Techniczna jest państwową szkołą wyższą, działającą od 1951r. WAT to unikalna w skali Europy wojskowa uczelnia, łączącą wymogi nowoczesnego uniwersytetu technicznego ze standardami szkoły oficerskiej, kształcąca żołnierzy i osoby cywilne na potrzeby Sił Zbrojnych oraz gospodarki narodowej. Akademia kształci przyszłych oficerów Wojska Polskiego oraz osoby cywilne na studiach I i II stopnia.
 
 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
Akademia Marynarki Wojennej jest jedyną w swoim rodzaju uczelnią wojskowo-cywilną w kraju, kształcącą nieustannie od 1922 roku. Przyszłych oficerów Marynarki Wojennej Akademia kształci na stacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunkach:
  • nawigacja w specjalności eksploatacja okrętowych systemów pokładowych,
  • mechanika i budowa maszyn – w specjalnościach eksploatacji siłowni okrętów.
UCHWAŁA SENATU AMW NR 49/2016 z dnia 19.10.2016 r.

 

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
08 -521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, znana jako „Szkoła Orląt”, nawiązuje do tradycji szkół lotniczych działających od 1918 roku, kształcąc nowe pokolenia pilotów i specjalistów lotniczych.
UCHWAŁA SENATU WSOSP nr 72/2016 z dnia 24.11.2016 r.  

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. Tadeusza Kościuszki
Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
https://www.awl.edu.pl/
Akademia Wojsk Lądowych jest uczelnią państwową, która kształci kadry dowódcze i specjalistyczne na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Szkoła kształci przyszłych oficerów Wojska Polskiego na studiach I i II stopnia.
Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi prowadzi nabór na kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.
 

 

1.    INFORMACJE OGÓLNE

Podstawa prawna:
O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tj.:


•     niekarana sądownie;
•     posiadająca obywatelstwo polskie;
•     zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
•     wiek co najmniej osiemnaście lat;
•     wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.


2.    WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 


WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA STUDIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019.pdf
- NABÓR ZAKOŃCZONY-
WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W RAMACH LIMITU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019.pdf

- NABÓR ZAKOŃCZONY-3.    LIMITY MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE LIMITÓW MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH
- NABÓR ZAKOŃCZONY-4.    TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW


   - NABÓR ZAKOŃCZONY-


Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, m. in. terminy składania wniosków o przyjęcie, warunki i tryb przyjęć, rodzaje składanych dokumentów oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych - dostępne są na stronach internetowych poszczególnych akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.