Strona Główna Strona Główna
> Studium oficerskie
 

STUDIUM OFICERSKIEStudium oficerskie jest to ścieżka edukacyjna przygotowania zawodowego (wojskowego) dla absolwentów wyższych uczelni cywilnych. Absolwenci studium promowani są na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i kierowani do jednostek wojskowych.


 

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa 46
 ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel. 261 837 938

www.wat.edu.pl
email: rekrutacja@wat.edu.pl

Akademia Wojsk Lądowych
im. Tadeusza Kościuszki
51-147 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
tel. 261 658 576
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 Nr 35
Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
81-127 Gdynia
ul. Śmidowicza 69
tel. 261 262 566
www.amw.gdynia.pl
email: rekrutacja@amw.gdynia.pl


1.    INFORMACJE OGÓLNE

Podstawa prawna:

O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tj.:

•    niekarana sądownie;
•    posiadająca obywatelstwo polskie;
•    zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
•    wiek co najmniej osiemnaście lat;
•    wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.


2.    WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA SZKOLENIE OFICERSKIE DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI NA ROK 2018 

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE
KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2018r.
- NABÓR ZAKOŃCZONY-

3.    LIMITY MIEJSC NA SZKOLENIE OFICERSKIE DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI NA ROK 2018

NABÓR ZAKOŃCZONY-


4.    TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW


- NABÓR W 2018r. - ZAKOŃCZONY-


Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, m. in. terminy składania wniosków o przyjęcie, warunki i tryb przyjęć, rodzaje składanych dokumentów oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych - dostępne są na stronach internetowych poszczególnych wyższych szkół oficerskich.