Strona Główna Strona Główna
> Terminy i miejsca pełnienia służby
 

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2018 roku:

1. Na potrzeby korpusu oficerów,

  • w terminie od 8 stycznia do 6 lipca 2018r.;

2. Na potrzeby korpusu podoficerów, w terminach:

  • od 1 lutego do 29 czerwca 2018r.;

  • od 3 lipca do 30 listopada 2018r.;

3. Na potrzeby korpusu szeregowych, w terminach:

  •     I turnus w terminie od 8 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. w centrach szkolenia oraz
        jednostkach wojskowych

  •     II turnus w terminie od 7 maja do 31 sierpnia 2018 r. w jednostkach wojskowych

  •     III turnus w terminie od 4 września do 21 grudnia 2018 r. w jednostkach wojskowych,
        od 25 września do 21 grudnia 2018 r. w centrach szkolenia

Wszelkie informacje dot. służby przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Częstochowie, ul. Legionów 20, pok. 210, tel. 261-101-634