Strona Główna Strona Główna
> Informacje o służbie przygotowawczej
 

 

Służba przygotowawcza


Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.


DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:

  1. niekarana za przestępstwo umyślne,
  2. posiadająca obywatelstwo polskie, 
  3. odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  4. wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PEŁNIONA W KILKU OKRESACH:

 

  • adresowana jest wyłącznie do studentów szkół wyższych;
  • służba pełniona jest w czasie letnich przerw wakacyjnych  (I okres szkolenia trwający  do 3 miesięcy, II okres szkolenia trwający  do 2 miesięcy), powołanie następuje w lipcu; 
  • ochotnicy szkolą się na potrzeby korpusu podoficerów.

 

     

 

DODATKOWE INFORMACJĘ NA TEMAT NABORU OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ UZYSKAĆ MOŻNA W:


WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ w CZĘSTOCHOWIE
ul. Legionów 20
42 - 213 Częstochowa

lub pod numerami telefonów:

261 101 632 oraz 261 101 634