Strona Główna Strona Główna
> Kontakt
 

OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTÓW W SPRAWACH WETERANÓW
ORAZ WETARANÓW POSZKODOWANYCH
Z RAMIENIA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE JEST:


p. Izabela KIEDRZYN – tel. 261 101 618


Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można na portalu
Ministerstwa Obrony Narodowej

www.mon.gov.pl/misje