Strona Główna Strona Główna
> Duplikat książeczki wojskowej
 

Wydanie duplikatu książeczki wojskowej


W przypadku utraty lub kradzieży Książeczki Wojskowej można zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie z wnioskiem o wydanie duplikatu. W celu uzyskania duplikatu należy złożyć niżej wymienione dokumenty:
1. zawiadomienie o utracie książeczki wojskowej
2. aktualne zdjęcie legitymacyjne
 
 
 
3. potwierdzenie uiszczenia opłaty
 
 
 

Płatności w kwocie 28,00 zł należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), gotówką w Urzędzie Miasta Częstochowy lub dowolnym Urzędzie Pocztowym.

Nr rachunku:
40 1030 1104 0000 0000 9325 1000