Strona Główna Strona Główna
> KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU
 
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU

 

   Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2019 roku (Dz.U. poz. 1982) czas trwania kwalifikacji wojskowej  ustala się  na  terytorium państwa  na okres od dnia  04 lutego do 26 kwietnia 2019 r.

 

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na 18 stycznia 2019 r.

 

Stawieniu  się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 

1.    mężczyźni urodzeni w 2000 roku;

2.    mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.    osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności  upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły,  w trybie art. 28 ust. 4  i 4b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4.    kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944);

5.    osoby, które ukończyły 18  lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 
Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie  funkcjonować będzie  5 Powiatowych Komisji Lekarskich:
1.    Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Częstochowy
2.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu częstochowskiego
3.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu kłobuckiego
4.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu lublinieckiego
5.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu myszkowskiego.