Strona Główna Strona Główna
> KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU
 

        Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2018 roku (Dz.U. poz. 2254) czas trwania kwalifikacji wojskowej  ustala się  na  terytorium państwa  na okres od dnia  30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.


Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na 15 stycznia 2018 r.

1.    mężczyźni urodzeni w 1999 roku;

2.    mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.    osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
      a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
      b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności  upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły,  w trybie art. 28 ust. 4  i 4b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4.    kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę               w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                        28 kwietnia 2017 r. r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944);

5.    osoby, które ukończyły 18  lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2018 roku (Dz.U. poz. 2254)

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie  funkcjonować będzie  5 Powiatowych Komisji Lekarskich:

1.    Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Częstochowy
2.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu częstochowskiego
3.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu kłobuckiego
4.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu lublinieckiego
5.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu myszkowskiego.

REALIZACJA  KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 ROKU NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ  WOJSKOWĄ KOMENDĘ UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE

 

Lp.

Organizator kwalifikacji wojskowej

Termin realizacji

kwalifikacji wojskowej

Siedziba

Powiatowych Komisji Lekarskich

1.

Urząd Miasta

CZĘSTOCHOWA

01.03. - 24.04.2018 r.

Urząd  Miasta Częstochowy

ul. J. Waszyngtona 5

42 - 218 CZĘSTOCHOWA

2.

Starostwo Powiatowe  CZĘSTOCHOWA

12.02. - 16.03.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 9

42 - 200 CZĘSTOCHOWA

3.

Starostwo Powiatowe    MYSZKÓW

05.03 - 22.03.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

ul. K. Pułaskiego 6

42 - 300 MYSZKÓW

4.

Starostwo Powiatowe    KŁOBUCK

19.02. - 16.03.2018 r.

Zespół Szkół nr 3

ul. ks. Skorupki 46

42 - 100 KŁOBUCK

5.

Starostwo Powiatowe    LUBLINIEC

12.02. – 08.03.2018 r.

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec