Strona Główna Strona Główna
2017
 
2017-03-14 11:52:31
Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w powiecie lublinieckim
W dniu 13 marca 2017 r. w Budynku Centrum Kształcenie Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grunwaldzkiej 48 w Lublińcu rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 6 kwietnia 2017 r.
W czasie kwalifikacji wojskowej sprawdzona zostanie tożsamość wezwanych osób, założona ewidencja wojskowa oraz określona kategoria zdrowia do czynnej służby wojskowej. Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie kpt. Tomasz STASIŃSKI zainteresowanym ochotniczymi formami służby wojskowej udzieli szczegółowych informacji.
Przypominamy osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej o zabranie aktualnej fotografii o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, posiadanej dokumentacji medycznej z ostatnich 12 miesięcy oraz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenie o pobieraniu nauki).
Foto: WKU w Częstochowie