Strona Główna Strona Główna
2017
 
2017-02-13 13:05:20
Rozpoczęcie PKLek dla Powiatu Częstochowskiego

W dniu 13 lutego rozpoczęła działanie Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Częstochowskiego i potrwa do 17 marca. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do jej pełnienia.

Więcej informacji w zakładce - „KWALIFIKACJA WOJSKOWA”.
Foto: Tomasz MACIEJEWSKI