Strona Główna Strona Główna
> KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2017 ROKU
 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2017 roku (Dz.U. poz. 1657) czas trwania kwalifikacji wojskowej  ustala się  na  terytorium państwa  na okres od dnia  30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.


Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na 13 stycznia 2017 r.


Stawieniu  się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1.    mężczyźni urodzeni w 1998 roku;

2.    mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.    osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności  upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły,  w trybie art. 28 ust. 4  i 4b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4.    kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 321);

5.  osoby, które ukończyły osiemnaście  lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie  funkcjonować będzie  5 Powiatowych Komisji Lekarskich:
1.    Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Częstochowy

2.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu częstochowskiego

3.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu kłobuckiego

4.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu lublinieckiego

5.    Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu myszkowskiego.

REALIZACJA  KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ  WOJSKOWĄ KOMENDĘ UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE

 

Lp.

Organizator kwalifikacji wojskowej

Termin realizacji

kwalifikacji wojskowej

Siedziba

Powiatowych Komisji Lekarskich

1.

Urząd Miasta

CZĘSTOCHOWA

01.03. - 28.04.2017 r.

Urząd  Miasta Częstochowy

ul. J. Waszyngtona 5

42 - 213 CZĘSTOCHOWA

2.

Starostwo Powiatowe  CZĘSTOCHOWA

13.02. - 17.03.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 9

42 - 200 CZĘSTOCHOWA

3.

Starostwo Powiatowe    MYSZKÓW

30.01 - 15.02.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

ul. K. Pułaskiego 6

42 - 300 MYSZKÓW

4.

Starostwo Powiatowe    KŁOBUCK

20.02. - 16.03.2017 r.

Budynek Starostwa Powiatowego
w Kłobucku

ul. Wieluńska 11

42 - 100 KŁOBUCK

5.

Starostwo Powiatowe    LUBLINIEC

13.03. – 06.04.2017 r.

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec