Strona Główna Strona Główna
WKU w CZĘSTOCHOWIE
 

Wniosek do Terytorialnej Służby Wojskowej można składać również poprzez    

 

 

WYSTAWA PLENEROWA NA STULECIE SZTABU GENERALNEGO WP

"Polacy mają w sobie instynkt wolności. Ten instynkt ma wartość i ja tę wartość cenię"” - te słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego stały się mottem wystaw, otwartych dziś w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich.

Więcej:
http://sgwp.wp.mil.pl/pl/1_1708.html

 

Informujemy, że pod adresem http://www.terytorialsi.mil.pl  dostępna jest oficjalna strona internetowa Wojsk Obrony Terytorialnej. Informacje zawarte na stronie mają na celu ułatwienie kandydatom przejścia przez proces rekrutacji.


 

          

Witamy na oficjalnej stronie internetowej 
 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie  
   

 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie jest terenowym organem administracji wojskowej.
Nasze zadania realizujemy na terenie miasta Częstochowy oraz czterech powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, który podporządkowany jest Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego.

 

 

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»

  

  Ogłoszenia:
 

 

> LEGIA AKADEMICKA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE :

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/

 

 


 „Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów.  Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

 

> SAMOOBRONA KOBIET

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE :

www.mon.gov.pl/projekty/samoobrona-kobiet-ii-edycja/aktualnosci-d2016-11-04/

Koordynatorem w zakresie projektu
"SAMOOBRONA KOBIET"
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Częstochowie
jest Specjalista Wydziału Rekrutacji - p. Ewa DANISIEWICZ tel. 261 101 634

> WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ - SPOT

 

 «««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»

  
   Ważne informacje:
  

 Osoby cywilne: w każdy poniedziałek 14.30 - 16:30
 Żołnierzy służby czynnej oraz pracowników wojska - w każdy dzień pracy.
 

      • W związku z reorganizacją administracji wojskowej informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dn. 04 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 41 poz. 242 z 2010 r.) z dniem 01 stycznia 2011 r. obowiązki rozformowanego WKU w Lublińcu przejęła w całości Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie, obejmując tym samym swoim zasięgiem terytorialnym miasto Lubliniec wraz z dwoma powiatami, tj. kłobuckim oraz lublinieckim.

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»

  

«««««««««««««««««« • »»»»»»»»»»»»»»»»»»Dane teleadresowe


 

Godziny otwarcia:                                     Adres:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00                    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
Wtorek: 7:30 - 15:30                          ul. Legionów 20
Środa: 7:30 - 15:30                            42 - 213 Częstochowa
Czwartek: 7:30 - 15:30  
Piątek: 7:30 - 15:30  
   
Telefony:  
Punkt Obsługi Interesantów: 261 101 608  

Służba Dyżurna: 261 101 608

 
Wydział Rekrutacji: 261 101 634 lub 632  
Komendant WKU:  261 101 600
                       
 
FAX: 261-101-606  
Email: wkuczestochowa@ron.mil.pl
Koordynator ds. pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników
wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska:
p. Małgorzata DYJAK
tel: 261 101 602

 


Odwiedziło nas: Liczniki internautów

Ostatnia aktualizacja 22.01.2019 r.

Administrator: Michał WASILEWSKI